פארק עופר משרדים להשכרה בחיפה פתח תקווה

פארק 1

פלאפון
מקסליניאר
טסט פרוג'קט
ארייוול
רשות ניקוז ירקון
מירקלון
סייברוואן
אילומינייט
מנטיסויזן
פיסייסיס
סקייליין
אופרטיב
EEB
וויבלנגת
POWERMAT
Devalore
AGILENT
webbing
עודכנית
Cellebrite
Mprest
IBM
REFINITIV
algosec
Marvell
KeySight
Qualitest
SALESFORCE