פארק עופר משרדים להשכרה בחיפה פתח תקווה

פארק 1

קמטאי
פלאפון
אאוטפורם
3די אס אדיטיב בע"מ
לוגיקה
מקסליניאר
טסט פרוג'קט
רשות ניקוז ירקון
מירקלון
סייברוואן
מנטיסויזן
פנטרה
סקייליין
אופרטיב
וויבלנגת
POWERMAT
Devalore
webbing
עודכנית
Cellebrite
Mprest
IBM
REFINITIV
algosec
Marvell
KeySight
SALESFORCE