פארק עופר משרדים להשכרה בחיפה פתח תקווה

פארק 1

קמטאי
פלאפון
אאוטפורם
3די אס אדיטיב בע"מ
לוגיקה
מקסליניאר
טסט פרוג'קט
ארייוול
רשות ניקוז ירקון
מירקלון
סייברוואן
מנטיסויזן
פנטרה
סקייליין
אופרטיב
EEB
וויבלנגת
POWERMAT
Devalore
AGILENT
webbing
עודכנית
Cellebrite
Mprest
IBM
REFINITIV
algosec
Marvell
KeySight
SALESFORCE