פארק עופר משרדים להשכרה בחיפה פתח תקווה

פארק 1

פלאפון
מקסליניאר
טסט פרוג'קט
ארייוול
רשות ניקוז ירקון
מירקלון
סייברוואן
מנטיסויזן
פיסייסיס
סקייליין
אופרטיב
EEB
וויבלנגת
POWERMAT
Devalore
AGILENT
webbing
עודכנית
Cellebrite
Mprest
IBM
REFINITIV
algosec
Marvell
KeySight
SALESFORCE