פארק עופר משרדים להשכרה בחיפה פתח תקווה

פארק 1

אילומינייט
אופרטיב
EEB
וויבלנגת
POWERMAT
Devalore
AGILENT
webbing
עודכנית
Hewlett Packard Enterprise
intel
Colmex
Cellebrite
Mprest
IBM
REFINITIV
algosec
Plataine
sequans
Marvell
KeySight
Qualitest
Click software