פארק עופר משרדים להשכרה בחיפה פתח תקווה

דיירים

וויבלנגת
הניוול
אינטיואיט
POWERMAT
Devalore
AGILENT
webbing
עודכנית
UNILINK
Hewlett Packard Enterprise
intel
Colmex
Cellebrite
Mprest
IBM
Thomson
algosec
Plataine
sequans
Marvell
KeySight
Qualitest
Click software
Cyberark