פארק עופר משרדים להשכרה בחיפה פתח תקווה

דיירים

אילומינייט
FLIR
אופרטיב
EEB
וויבלנגת
הניוול
אינטיואיט
POWERMAT
Devalore
AGILENT
webbing
עודכנית
Hewlett Packard Enterprise
intel
Colmex
Cellebrite
Mprest
IBM
REFINITIV
algosec
Plataine
sequans
Marvell
KeySight
Qualitest
Click software
Cyberark